Giọt Nước Mắt Kết Tinh

Giọt Nước Mắt Kết Tinh
Giọt Nước Mắt Kết TinhNameGiọt Nước Mắt Kết Tinh
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionGiọt nước mắt bị cướp đi. Ở Núi Thánh Hilichurl "thuyết phục" một số thành viên bộ tộc Nhật Thực mới có thể lấy được kết tinh này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton