Vật Ngẫu Nhiên (A)

Vật Ngẫu Nhiên (A)
Vật Ngẫu Nhiên (A)NameVật Ngẫu Nhiên (A)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVật bị cướp trên đường, không có giá trị, hãy vứt đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton