Râu Dế Mèn

Râu Dế Mèn
Râu Dế MènNameRâu Dế Mèn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionKhông bắt được dế, chỉ nắm được cọng râu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton