[Đêm Thu]

[Đêm Thu]
[Đêm Thu]Name[Đêm Thu]
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionKể về câu chuyện pháp sư tiến cung và kết hôn với nhà vua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton