Cúc Họa Mi

Cúc Họa Mi
Cúc Họa MiNameCúc Họa Mi
Type (Ingame)Nguyên Liệu Thực Phẩm
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
DescriptionLoài cây quý, sinh trưởng nơi vách đá hiểm trở, phát ra ánh sáng tinh khiết trong đêm đen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton