Thoma

Thoma
ThomaNameThoma
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionQuản gia của nhà Kamisato, "thổ địa" của Inazuma.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Thoma
Thoma4
RarstrRarstrRarstrRarstr
polearmpyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọc Lửa Âm Ỉ
Ấn Quạ Bạc Ẩn
Nấm U Ám
Triết Học Của
Bướm Hỏa Ngục
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton