Qiqi

Qiqi
QiqiNameQiqi
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionCô bé hái thuốc kiêm học trò tại "Nhà Thuốc Bubu". Sắc mặt trắng toát như cương thi, nói chuyện rất ít, cũng không có biểu cảm gì.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Qiqi
Qiqi5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordcryo
Miếng Ngọc Băng
Hạt Nhân Cực Hàn
Bản Vẽ Phong Ấn
Túi Lưu Ly
Triết Học Của
Lông Vũ Bắc Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton