Klee

Klee
KleeNameKlee
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionKhách quen của phòng giam Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, bậc thầy thuốc nổ Mondstadt. Mọi người gọi là "Mặt Trời Chạy Trốn".

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Klee
Klee5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
catalystpyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Bản Vẽ Phong Ấn
Nấm Rơm Gió
Triết Học Của
Móng Vuốt Bắc Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton