Xiangling

Xiangling
XianglingNameXiangling
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionThiếu nữ đầu bếp đến từ Liyue, rất nổi tiếng. Có sự nhiệt tình vô hạn với việc nấu nướng, đặc biệt là những món tê cay.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Shop

Name
Đổi Bụi Ánh Sáng
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Xiangling
Xiangling4
RarstrRarstrRarstrRarstr
polearmpyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Tinh Slime
Ớt Tuyệt Vân
Triết Học Của
Móng Vuốt Đông Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton