Barbara

Barbara
BarbaraNameBarbara
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionMọi người trong thành Mondstadt đều yêu quý Barbara. Từ "Thần Tượng" là do cô đọc được từ một cuốn tạp chí.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Shop

Name
Đổi Bụi Ánh Sáng
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Barbara
Barbara4
RarstrRarstrRarstrRarstr
catalysthydro
Miếng Thanh Kim Sạch
Trái Tim Thuần Khiết
Bản Vẽ Phong Ấn
Nấm Rơm Gió
Triết Học Của
Móng Vuốt Bắc Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton