Khối Sấm

Khối Sấm
Khối SấmNameKhối Sấm
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Hoàn thành khiêu chiến Tốc Độ Tia Chớp nhận
Hoàn thành khiêu chiến "Tia Chớp Truy Kích" sẽ nhận được
Hoàn thành khiêu chiến "Sấm Dệt Đan Xen" sẽ nhận được
DescriptionMảnh vỡ ngưng tụ lôi quang màu tím xanh, chứa đầy sức mạnh nguyên tố Lôi kỳ lạ. Bạn có thể đổi lấy những bảo vật quý giá trong khoảng thời gian "Truy Tìm Vết Sấm".

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Event

IconNameRewardReward (Total)Ver
Truy Tìm Vết Sấm
Truy Tìm Vết Sấm
Nguyên Thạch980
Mora1860K
Khối Sấm2680
Ma Khoáng Tinh Đúc96
Kinh Nghiệm Anh Hùng38
Mảnh Mã Não Cháy6
Mảnh Thanh Kim Sạch6
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi6
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại6
Mảnh Ngọc Băng Vỡ6
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng6
Vương Miện Trí Thức1
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
2.8.0
items per Page
PrevNext

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Sự Kiện
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton