“Quả Cầu” Mini

Name"Quả Cầu" Mini
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Hoàn thành khiêu chiến "Quả cầu? Đạn nổ! Nổ bay đi!" nhận được
DescriptionHạt châu phong tỏa ánh sáng, đúng là một loại cầu mini tiện cho sưu tầm.
Trong thời gian "Mùa Hè! Hải Đảo? Cuộc Mạo Hiểm!" có thể đổi lấy báu vật.

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Sự Kiện
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton