Tinh Túy Ấm Áp

Tinh Túy Ấm Áp
Tinh Túy Ấm ÁpNameTinh Túy Ấm Áp
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Hoàn thành "Buổi Lễ Của Rồng" có thể nhận
DescriptionNăng lượng HP thu thập được tỏa ra hơi ấm nhẹ.
Trong thời gian diễn ra [Vôi Trắng và Rồng Đen] có thể đổi lấy báu vật quý giá.

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Sự Kiện
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton