Liyue Phong Thổ Chí – Bách Hợp Lưu Ly

Liyue Phong Thổ Chí - Bách Hợp Lưu Ly
Liyue Phong Thổ Chí - Bách Hợp Lưu LyNameLiyue Phong Thổ Chí - Bách Hợp Lưu Ly
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Liyue Phong Thổ Chí
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionChuyên khảo, ghi lại phong tục địa phương của Liyue, ban đầu được viết bởi học giả Fadhlan của Sumeru sống ở Liyue, sau đó được chỉnh sửa và hiệu đính bởi các học giả địa phương Liyue, xuất bản lưu hành rộng rãi.

Item Story

(test)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton