Liyue Phong Thổ Chí – Đón Thần

Liyue Phong Thổ Chí - Đón Thần
Liyue Phong Thổ Chí - Đón ThầnNameLiyue Phong Thổ Chí - Đón Thần
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Liyue Phong Thổ Chí
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionChuyên khảo, ghi lại phong tục địa phương của Liyue, ban đầu được viết bởi học giả Fadhlan của Sumeru sống ở Liyue, sau đó được chỉnh sửa và hiệu đính bởi các học giả địa phương Liyue, xuất bản lưu hành rộng rãi.

Item Story

——Đón Thần——
Lễ hội nổi tiếng nhất của Liyue là lễ đón thần mang tên "Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh".
Làm một vị thần luôn theo dõi và canh giữ vùng đất Liyue, hàng năm Nham Thần sẽ đích thân đến và truyền khẩu dụ, răn dạy người phàm làm theo ngụ ý của mình, để mọi việc tuân theo quy luật, không có việc gì thái quá dẫn đến hỗn loạn.
Trong những người làm nghề nông tại Liyue, ở nơi quá khứ xa xưa ngu muội, tổ tiên Liyue đã lựa chọn được người đại diện để nghênh đón Nham Thần.
Bầu không khí ở điển lễ được tạo nên bằng việc dâng lễ vật trù phú và những lời chúc phúc trang nghiêm, sau đó lắng nghe tiên tri của thần rồi thông báo hướng kinh doanh trong năm cho mọi người, để hướng dẫn người trần làm ăn phát đạt, khắc phục tai ương, đất đai của Nham Thần cũng vì vậy mà được bền vững.
Sau này, cuộc chiến Ma Thần được dẹp yên, thành cảng Liyue dần phát triển mạnh mẽ, "Thất Tinh" đại diện cho các ngành công nghiệp và thương mại của Cảng Liyue đã trở thành phương tiện trung gian giữa người dân Cảng Liyue và Nham Thần, chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với Nham Thần, rồi dùng cách đơn giản dễ hiểu nhất truyền đạt lại chỉ dụ của thần cho người dân, công bố phương châm trong suốt cả năm.
Và người vinh dự được chủ trì "Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh", đúng như tên gọi, chỉ đến từ trong "Thất Tinh", không ai được xen vào.
"Lời của thần còn quý hơn cả hoàng kim pha lê"-đây là suy nghĩ của các thương gia ở Liyue tui, và đối mặt với điều đó, họ càng ra sức làm ăn để củng cố đất nước giàu mạnh.
Mỗi khi đến ngày Nham Vương Đế Quân giáng trần, dù họ đang ở miền đồng cỏ hay biển xanh đầy vỏ ốc, thương nhân của Cảng Liyue cũng cố gắng đích thân đến hoặc sai người tức tốc trở về quê hương, chỉ để nhận được chỉ dẫn của Nham Thần, có như vậy mới đảm bảo việc kinh doanh phát đạt cả năm.
Ở đất nước rừng mưa nhiệt đới, các nhà thông thái vứt bỏ thế tục, vì đi tìm kiếm trí tuệ tối cao mà trở nên điên loạn. Còn ở đất nước của đá, mọi người lại quen cầu xin sự chỉ dẫn hào phóng của các vị thần để củng cố trần thế thịnh vượng.
Có vẻ như vào những thời điểm nhất định, bảy vị thần đi cùng nhau trên trần thế cũng sẽ có những ý nghĩ trái chiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton