Vera Sầu Muộn (VII)

Vera Sầu Muộn (VII)
Vera Sầu Muộn (VII)NameVera Sầu Muộn (VII)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Vera Sầu Muộn
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionTại một tinh đoàn ngoài rìa vũ trụ, mật độ của các hành tinh vô cùng thưa thớt. Chính vì vậy đây là một thiên đường dành cho các thủy thủ và hải tặc trên biển sao.
Cũng chính vì ở trên vũ trụ, nên chẳng có mạn phải thuyền, mạn trái thuyền để điều hướng. Chỉ có thể dựa vào mạn của hành tình gọi làm ngôi sao điều hướng.
Hành trình mạo hiểm của Vera vẫn tiếp tục khi mất phương hướng trong biển sao!

Item Story

——Chiến Ký Biển Sao——
"Không khó để thắp sáng lại mặt trời. Nhưng đây không phải là điều mà Đế Quốc Tiên Nữ muốn thấy." Ike nói với Vera đang hoảng loạn.
“Ý bạn là, công chúa đã bắt cóc Sachi?” Vera suy nghĩ một chút và ngạc nhiên nói.
"Làm sao bạn lại có thể nghĩ đến cảnh này chứ. Ý tôi là, chỉ có Đế Quốc Tiên Nữ mới có thể bắt cóc công chúa và Vera." Ike quay lại và đối mặt với hàng ngàn sinh vật trong thiên hà.
Anh ta dừng lại và nói lớn: "Hỡi tất cả mọi sinh vật trong biển sao. Mặc dù tôi đã nhận được lời kêu gọi của vua tối cao để tiếp tục truyền lửa cho một số ngôi sao còn lại. Nhưng Đế Quốc Tiên Nữ dường như không muốn vậy, vì thế họ đã bắt bạn bè của tôi đi”.
“Vậy chẳng phải anh đặt tính mạng của hai người họ lên trên tất cả mọi sinh mệnh trên thế giới này sao?” Thánh vương Lebannin từ trên ngai vàng đứng lên, “Như vậy thì tôi thống nhất biển sao là vì cái gì?"

Cuối cùng, thánh vương một mình xông pha vào cõi chết, tiêu diệt hết sát thủ của Đế Quốc Tiên Nữ, giải cứu công chúa và Sachi. Sau đó, cô ấy nói vài câu với Ike.
"Không ngờ rằng bạn có thể đánh bại tộc Tiên Nữ. Họ là những thực thể mạnh mẽ, như vậy thì Thánh Long đúng là không phải đối thủ của bạn" Ike khen ngợi.
"Thực ra, tôi là Thánh Long. Sau khi hợp nhất với Lebannin, tôi đang hành động vì mong muốn của cô ấy."
"Ối..." Ike ngạc nhiên.
"Vậy là, tên nhóc đó chính là người mà nhị công chúa để mắt tới sao? Khi tôi vào đó, họ đang..."
"Cái gì?!" Ike kinh ngạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton