Câu Thơ Hilichurl Khó Hiểu

Câu Thơ Hilichurl Khó Hiểu
Câu Thơ Hilichurl Khó HiểuNameCâu Thơ Hilichurl Khó Hiểu
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionDanh sách do Ella Musk cung cấp ghi lại nhiều câu nói tiếng Hilichurl, phía sau có những ghi chú đơn giản...

Item Story

Celi dada, mimi nunu!
—— "nunu" hình như là câu nói dùng để chào hỏi mỗi ngày... những lời này hẳn là không có gì ác ý.

Muhe ye!
—— Hai từ này giống như biểu đạt một loại... tâm trạng hăng hái nào đó.

Ye dada!
—— Từ ngữ ca ngợi trực tiếp, chắc là sẽ không có ý xấu nào khác.

Ya yika!
—— Hình như là một loại... định nghĩa tiêu cực dành cho một đối tượng nào đó.

Nini zido!
—— Hình như là một loại từ ngữ có tính chất uy hiếp khá kịch liệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton