Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích

Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di TíchNameVăn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
RarityRaritystr
Description"...Cuộc chiến tại Quy Li Nguyên, khi đó bụi đen đầy trời, núi non rạn nứt..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như miêu tả trận chiến tàn khốc...

Item Story

"... Cuộc chiến tại Quy Li Nguyên, khi đó bụi đen đầy trời, non núi nứt nẻ..."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton