Đoạn thơ (II)

Đoạn thơ (II)
Đoạn thơ (II)NameĐoạn thơ (II)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyĐoạn thơ (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionBài thơ Venti ủy thác đi tìm dường như vẫn còn đoạn nữa

Item Story

Các vị thần biến mất vào ngày hôm đó,
Thế giới cũng mất đi ánh sáng.
Một mình cô độc, khi cầu nguyện
Không còn được nghe thấy lời thủ thỉ của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton