Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích

IconNameRarityFamily
Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích1
Rarstr
Non-Codex Series, Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích1
Rarstr
Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích

Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di TíchNameVăn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
RarityRaritystr
Description"...Cuộc chiến tại Quy Li Nguyên, khi đó bụi đen đầy trời, núi non rạn nứt..."
Văn tự sao chép từ bia đá dường như miêu tả trận chiến tàn khốc...
"... Cuộc chiến tại Quy Li Nguyên, khi đó bụi đen đầy trời, non núi nứt nẻ..."

Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích

Văn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Văn Tự Sao Chép Từ Di TíchNameVăn Tự Sao Chép Từ Di Tích
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyVăn Tự Sao Chép Từ Di Tích, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionBốn lời răn Guizhong gồm có: "Dạy phải dùng trí, luật phải dùng đức, kiên trì rèn luyện, tất cả chung lòng, bốn điều hợp thành Quy Li Tập."
"...Cố hương khó rời. Kho báu ở Quy Li, có bốn lời răn Quy Li dẫn lối, con cháu đời sau muốn lấy được thì phải lấy đó tự hỏi bản tâm..."
Mảnh giấy sao chép từ bia đá dường như do ai đó để lại...
Bốn lời răn Guizhong gồm có: "Dạy phải dùng trí, luật phải dùng đức, kiên trì rèn luyện, tất cả chung lòng, bốn điều hợp thành Quy Li Tập."
"...Cố hương khó rời. Kho báu ở Quy Li, có bốn lời răn Guizhong dẫn lối, con cháu đời sau muốn lấy được thì phải lấy đó tự hỏi bản tâm..."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton