Trích Đoạn

IconNameRarityFamily
Trích Đoạn
Trích Đoạn1
Rarstr
Non-Codex Series, Trích Đoạn
Trích Đoạn
Trích Đoạn1
Rarstr
Trích Đoạn, Non-Codex Series
Trích Đoạn
Trích Đoạn1
Rarstr
Trích Đoạn, Non-Codex Series
Trích Đoạn
Trích Đoạn1
Rarstr
Trích Đoạn, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Trích Đoạn
Trích Đoạn
Trích Đoạn
Trích Đoạn

Trích Đoạn

Trích Đoạn
Trích ĐoạnNameTrích Đoạn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Trích Đoạn
RarityRaritystr
Nếu đã mất đi sự tinh khiết, vậy làm sao để nó trở lại thành nước đây?
Cây đã rời mặt đất, thì biết đi đâu để đâm rễ?
Bất luận va chạm của hòn đá này với kim loại sẽ rền vang thế nào,
Không có đất và nước, con người không thể sống sót.

Trích từ chương nhạc thứ 9, đoạn thứ 37 của "Dư Âm Thần Tục".

Trích Đoạn

Trích Đoạn
Trích ĐoạnNameTrích Đoạn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTrích Đoạn, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Khác với những man tộc hay những sinh linh vô tri trong nước,
Tất cả sức mạnh của chúng ta đều đến từ ý chí.
Ý chí là thứ mà chúng ta và những vị thần tối cao cùng sở hữu,
Xác thịt là thứ chúng ta và đám man tộc dã thú cùng sở hữu.
Người thực sự biết vận dụng trí tuệ,
Sẽ có thể thoát khỏi ràng buộc của xác thịt,
Hãy để ý chí ra lệnh, những thứ còn lại cúi đầu lắng nghe.

Trích từ chương nhạc thứ 5, đoạn thứ 3 của "Dư Âm Thần Tục".

Trích Đoạn

Trích Đoạn
Trích ĐoạnNameTrích Đoạn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTrích Đoạn, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Không chỉ có da thịt cứng cáp giống nhau,
Trong huyết mạch của chúng ta cũng đang chảy dòng tinh túy giống nhau.
Chia sẻ cùng một thần trí và giai điệu,
Ý chí của chúng ta là một.
Các đồng bào,
Tay chân chúng ta, là khiên và kiếm,
Rễ và cành, nước suối và dòng chảy.
Chúng ta nên gần gũi với nhau,
Dù là đối xử với người từ phương xa cũng vậy.

Trích từ chương nhạc thứ 2, đoạn thứ 84 của "Khúc Ca Vô Lo".

Trích Đoạn

Trích Đoạn
Trích ĐoạnNameTrích Đoạn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTrích Đoạn, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Ồ, Remus, người diễn tấu của chương nhạc lớn, vua của thế giới.
Âm thanh vương vấn thiên đường, vang vọng mặt đất.
Khi ong vàng của Sybilla phát ra cảnh báo,
Vị chí tôn nhân từ, ban cho chúng tôi sinh mệnh vĩnh hằng.
Thời khắc tuyên bố thần thánh này,
Phải được khắc ghi và ca ngợi mãi mãi.

Trích từ chương nhạc thứ 5, đoạn thứ 1 của "Thơ Ca Tụng Số Ba".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton