Tuyển Tập Sóng Mới I

IconNameRarityFamily
Tuyển Tập Sóng Mới I
Tuyển Tập Sóng Mới I1
Rarstr
Non-Codex Series, Tuyển Tập Sóng Mới I
Tuyển Tập Sóng Mới II
Tuyển Tập Sóng Mới II1
Rarstr
Tuyển Tập Sóng Mới I, Non-Codex Series
Tuyển Tập Sóng Mới III
Tuyển Tập Sóng Mới III1
Rarstr
Tuyển Tập Sóng Mới I, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Tuyển Tập Sóng Mới I
Tuyển Tập Sóng Mới II
Tuyển Tập Sóng Mới III

Tuyển Tập Sóng Mới I

Tuyển Tập Sóng Mới I
Tuyển Tập Sóng Mới INameTuyển Tập Sóng Mới I
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Tuyển Tập Sóng Mới I
RarityRaritystr
"Thời Trang"
Đức tính cao thượng tối cao.

"Chất Phác"
Đức tính bảo đảm khi không tìm ra được đức tính nào khác.

"Gian Trá"
Tên gọi miệt thị với người thông minh hơn mình.

"Tàn Khốc"
Một cách ngụy tạo khí thế, không có gì nghi ngờ.

"Trẻ Con"
Hình thái ấu thơ của đại anh hùng; Hình thái ấu thơ của đại ác quỷ.

"Đám Trẻ"
Tổ chức hỗn độn với thành phần không rõ ràng.

Người biên tập: Đào Zaytun Thời Thượng

Tuyển Tập Sóng Mới II

Tuyển Tập Sóng Mới II
Tuyển Tập Sóng Mới IINameTuyển Tập Sóng Mới II
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTuyển Tập Sóng Mới I, Non-Codex Series
RarityRaritystr
"Làn Sóng Mới"
Ngày mai của chúng ta.

"Địa Mạch"
Từ phản nghĩa của "làn sóng mới". Những thứ không dính dáng đến ngày mai.

"Trật Tự"
Tình huống xuất hiện thường xuyên nhất là khi yêu cầu người khác ngoan ngoãn nghe lời. "Hãy tuân thủ trật tự."

"Nguyên Tắc"
Kết hợp cố định là "Linh Hoạt": Nguyên tắc linh hoạt; linh hoạt trong nguyên tắc.

"Người Nhà"
Tổ chức hỗn độn thành phần thống nhất.

Người biên tập: Đào Zaytun Thời Thượng

Tuyển Tập Sóng Mới III

Tuyển Tập Sóng Mới III
Tuyển Tập Sóng Mới IIINameTuyển Tập Sóng Mới III
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTuyển Tập Sóng Mới I, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Đang biên soạn...

Người biên tập: Đào Zaytun Thời Thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton