Bản Đồ Kho Báu Uông Dương

IconNameRarityFamily
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương1
Rarstr
Non-Codex Series, Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương1
Rarstr
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương, Non-Codex Series
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương1
Rarstr
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông Dương

Bản Đồ Kho Báu Uông Dương

Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông DươngNameBản Đồ Kho Báu Uông Dương
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Tiến vào hải đảo, bên trong đám đất đá vụn dưới cánh cửa bên phải nhặt được bảo vật... có điều, chú ý kẻ bảo vệ.

Bản Đồ Kho Báu Uông Dương

Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông DươngNameBản Đồ Kho Báu Uông Dương
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBản Đồ Kho Báu Uông Dương, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Đi vào hải đảo, đến phía sau lưng thủ vệ dưới cột đá, có báu vật được cất giữ.

Bản Đồ Kho Báu Uông Dương

Bản Đồ Kho Báu Uông Dương
Bản Đồ Kho Báu Uông DươngNameBản Đồ Kho Báu Uông Dương
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBản Đồ Kho Báu Uông Dương, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Đi vào hải đảo, đi đến chỗ con ốc biển khổng lồ, báu vật được chôn phía dưới đám đá vụn đối diện ốc biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton