Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)

IconNameRarityFamily
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)1
Rarstr
Non-Codex Series, Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)1
Rarstr
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)1
Rarstr
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)1
Rarstr
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng1
Rarstr
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)NameNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
RarityRaritystr
DescriptionNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I)
Thật buồn khi bị đuổi khỏi Đội Trái Cây. May mà bây giờ đã gia nhập đội mới nên nỗi buồn đã vơi đi phần nào.
Nghiệp vụ của đội mới hơi khác so với trước đây. Tóm lại, phấn đấu nào, Valberry Dũng Mãnh!

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)NameNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (II)
Trái Bulle Xảo Quyệt, người anh em tốt, lúc nào tôi cũng nhớ cậu.
Chỉ vì công thức của lọ thuốc hỏng đó mà cấp trên phái Hoa Calla Lily truy sát cậu, hẳn là cậu lành ít dữ nhiều rồi nhỉ?
Nhưng cậu yên tâm, để đứng ra bảo vệ cậu, tôi đã đại náo một trận ở Đội Trái Cây. Tuy bị đuổi đi vì chuyện này, nhưng tôi không hối hận, và mong linh hồn của cậu trên thiên đường có thể yên nghỉ.
Bây giờ tôi vẫn để rất nhiều Trái Bulle ở nhà mới, và không ai biết đó là để tưởng nhớ cậu.
Haiz, từ giờ trở đi, "Năm Cán Bộ Chủ Chốt Đội Trái Cây Trật Tự" nổi danh khắp thiên hạ nay chỉ còn lại bốn người thôi.

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)NameNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (III)
Cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó là đi đòi tiền của một người tên Rocher.
Tên đó đúng là không biết liêm sỉ, nợ không trả, mình bước đến đấm hai cái thì hắn ta mới chịu lấy ra một đống rác.
Bên trong chỉ có một chiếc mặt dây đáng giá vài đồng, hình như của nữ, không phải là của vợ hắn ta chứ? Đúng là thứ không ra gì.
Loại người như vậy mà cũng có vợ sao?

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)
Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)NameNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (IV)
Hôm nay hình như có chuyện rồi, từ Đại Ca Số 2 đến Số 41 đều đã bị bắt. Nghe nói Báo Chim Hơi Nước đã vạch trần việc làm ăn của chúng ta, sau đó là Đội Hắc Ảnh Marechaussee kéo tới.
May mà mình mới đến nên tạm thời vẫn an toàn. Nhưng thật không hiểu, công việc kinh doanh của chúng ta không phải là mua bán dụng cụ ăn uống hợp pháp sao?
Bỏ đi, không suy nghĩ nữa, để báo đáp ân tình của đại ca, mình sẽ đến cho lũ nhà báo đó một bài học.

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng

Nhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng
Nhật Ký Phấn Đấu Anh DũngNameNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNhật Ký Phấn Đấu Anh Dũng (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionGhi chép về kinh nghiệm cuộc đời của một người phấn đấu vươn lên.
"Một dao đâm xuyên con chim ngu ngốc kia là có thể cảnh cáo bọn họ rồi nhỉ?"
Thật buồn khi bị đuổi khỏi Đội Trái Cây. May mà bây giờ đã gia nhập đội mới nên nỗi buồn đã vơi đi phần nào.
Nghiệp vụ của đội mới hơi khác so với trước đây. Tóm lại, phấn đấu nào, Valberry Dũng Mãnh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton