Tuyên Bố Của Freeman

IconNameRarityFamily
Tuyên Bố Của Freeman
Tuyên Bố Của Freeman1
Rarstr
Non-Codex Series, Tuyên Bố Của Freeman
Tuyên Bố Của Freeman
Tuyên Bố Của Freeman1
Rarstr
Tuyên Bố Của Freeman, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Tuyên Bố Của Freeman

Tuyên Bố Của Freeman
Tuyên Bố Của FreemanNameTuyên Bố Của Freeman
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Tuyên Bố Của Freeman
RarityRaritystr
DescriptionChiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong đựng mảnh giấy ghi chép về sự tích của một người nào đó tên là Freeman với hình vẽ kỳ lạ ở mặt sau.

Phải chịu bất công một thời gian và nhận được sự giúp đỡ của báo chí khi sắp vào tù.
Vì lập luận mạnh mẽ của họ, Freeman đã được thoát khỏi cảnh lưu đày.
Đúng như ân nhân của anh ấy, cô Euphrasie nói:
"Chân lý luôn tiến về phía trước, không thứ gì có thể ngăn cản."
Anh ấy luôn kiên trì và chờ đợi, chờ đợi những người đến sau tiếp tục lý tưởng của mình.

Hỡi những người bạn đã đọc đến đây, bạn có đồng ý tin vào công lý và hy vọng không?
Nếu bạn cũng có cùng lý tưởng, hãy thắp lên ngọn lửa này đi.
Trong bốn ngọn lửa, chỉ có ngọn lửa trên mặt đất là ngọn lửa hy vọng. Hãy thắp lên, ngọn lửa hy vọng sẽ mang đến cho bạn sự tôn trọng của Freeman.

Tuyên Bố Của Freeman

Tuyên Bố Của Freeman
Tuyên Bố Của FreemanNameTuyên Bố Của Freeman
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTuyên Bố Của Freeman, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionChiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong đựng mảnh giấy ghi chép về sự tích của một người nào đó tên là Freeman với hình vẽ kỳ lạ ở mặt sau. Theo chỉ dẫn của mảnh giấy, bạn tìm thấy kho báu mà người này để lại.

Phải chịu bất công một thời gian và nhận được sự giúp đỡ của báo chí khi sắp vào tù.
Vì lập luận mạnh mẽ của họ, Freeman đã được thoát khỏi cảnh lưu đày.
Đúng như ân nhân của anh ấy, cô Euphrasie nói:
"Chân lý luôn tiến về phía trước, không thứ gì có thể ngăn cản."
Anh ấy luôn kiên trì và chờ đợi, chờ đợi những người đến sau tiếp tục lý tưởng của mình.

Hỡi những người bạn đã đọc đến đây, bạn có đồng ý tin vào công lý và hy vọng không?
Nếu bạn cũng có cùng lý tưởng, hãy thắp lên ngọn lửa này đi.
Trong bốn ngọn lửa, chỉ có ngọn lửa trên mặt đất là ngọn lửa hy vọng. Hãy thắp lên, ngọn lửa hy vọng sẽ mang đến cho bạn sự tôn trọng của Freeman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton