Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp

IconNameRarityFamily
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp1
Rarstr
Non-Codex Series, Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp1
Rarstr
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp, Non-Codex Series
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp1
Rarstr
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp

Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp

Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao CấpNameBản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Phía dưới bậc thềm, báu vật được chôn dưới cây lá đỏ mọc một mình.

Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp

Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao CấpNameBản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBản Đồ Kho Báu Cao Cấp, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Phía trên bậc thềm, vệ sĩ bằng đá đang canh giữ báu vật dưới lớp đá vụn.

Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp

Bản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Bản Đồ Kho Báu Cao CấpNameBản Đồ Kho Báu Cao Cấp
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBản Đồ Kho Báu Cao Cấp, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Ở phía bắc của vách đá, có một kho báu được chôn dưới những lớp đá vụn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton