Lời Thổ Lộ Của Athos

IconNameRarityFamily
Lời Thổ Lộ Của Athos
Lời Thổ Lộ Của Athos1
Rarstr
Non-Codex Series, Lời Thổ Lộ Của Athos
Lời Thổ Lộ Của Athos
Lời Thổ Lộ Của Athos1
Rarstr
Lời Thổ Lộ Của Athos, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Lời Thổ Lộ Của Athos

Lời Thổ Lộ Của Athos
Lời Thổ Lộ Của AthosNameLời Thổ Lộ Của Athos
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Lời Thổ Lộ Của Athos
RarityRaritystr
DescriptionChiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong đựng mảnh giấy ghi chép về sự tích của một người nào đó tên là Athos với hình vẽ kỳ lạ ở mặt sau.

"Tiệm tạp hóa Athos" bán rau, dụng cụ nhà bếp và dụng cụ may vá.
Chủ tiệm Athos tự hào về điều này, nhưng thợ kim hoàn Brandt đã hủy hoại cuộc đời và cửa tiệm của anh ta bằng những thủ đoạn gian dối.
Vì vậy, Athos đã giết chết kẻ thù của mình là Brandt và dìm xác hắn xuống Đại Dương Salacia.
Đúng là kẻ cướp đi mạng sống của người khác là có tội, nhưng phải chăng điều này có nghĩa là những kẻ bị tước đoạt mạng sống đều vô tội?
Brandt xứng đáng bị như vậy và Athos sẽ phải sống chui sống lủi suốt quãng đời còn lại.

Hỡi những người bạn biết tất cả những điều này, nếu bạn sẵn sàng truyền bá sự thật cho Athos.
Hãy ra bãi biển giữa thác nước và tìm món quà cảm ơn anh ấy để lại cho bạn, bạn xứng đáng được biết ơn vì lẽ phải cao cả của mình.

Lời Thổ Lộ Của Athos

Lời Thổ Lộ Của Athos
Lời Thổ Lộ Của AthosNameLời Thổ Lộ Của Athos
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyLời Thổ Lộ Của Athos, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionChiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong đựng mảnh giấy ghi chép về sự tích của một người nào đó tên là Athos với hình vẽ kỳ lạ ở mặt sau. Theo chỉ dẫn của mảnh giấy, bạn tìm thấy kho báu mà người này để lại.

"Tiệm tạp hóa Athos" bán rau, dụng cụ nhà bếp và dụng cụ may vá.
Chủ tiệm Athos tự hào về điều này, nhưng thợ kim hoàn Brandt đã hủy hoại cuộc đời và cửa tiệm của anh ta bằng những thủ đoạn gian dối.
Vì vậy, Athos đã giết chết kẻ thù của mình là Brandt và dìm xác hắn xuống Đại Dương Salacia.
Đúng là kẻ cướp đi mạng sống của người khác là có tội, nhưng phải chăng điều này có nghĩa là những kẻ bị tước đoạt mạng sống đều vô tội?
Brandt xứng đáng bị như vậy và Athos sẽ phải sống chui sống lủi suốt quãng đời còn lại.

Hỡi những người bạn biết tất cả những điều này, nếu bạn sẵn sàng truyền bá sự thật cho Athos.
Hãy ra bãi biển giữa thác nước và tìm món quà cảm ơn anh ấy để lại cho bạn, bạn xứng đáng được biết ơn vì lẽ phải cao cả của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton