Thông Báo

IconNameRarityFamily
Thông Báo
Thông Báo1
Rarstr
Non-Codex Series, Thông Báo
Thông Báo
Thông Báo1
Rarstr
Thông Báo, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Thông Báo

Thông Báo
Thông BáoNameThông Báo
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Thông Báo
RarityRaritystr
Từ hôm nay, các hoạt động ở Đường Hầm Mỏ Tinh Thể sẽ bị đình chỉ, đồng thời phong tỏa đường liên thông.
Nếu muốn mở đường liên thông vì lý do công việc, cần vận hành van dưới sự giám sát của chuyên gia kỹ thuật, tránh phát sinh sự cố không đáng có.

Hướng Dẫn Thao Tác Van An Toàn
1. Có thể thông qua van để quản lý việc xoay, đóng và mở đường liên thông.
2. Van được khống chế bởi hai bộ phận "Thiết Bị Xoay Bánh Răng Trọng Tâm" (không thể tháo) Và Thiết Bị Xoay Bánh Răng (có thể tháo).
3. "Thiết Bị Xoay Bánh Răng Trọng Tâm" không thể tháo khống chế căn phòng trung tâm, "Thiết Bị Xoay Bánh Răng" có thể tháo khống chế các hướng liên thông.
4. Lúc thao tác cần chú ý, khi hướng của "Thiết Bị Xoay Bánh Răng Trọng Tâm" và "Thiết Bị Xoay Bánh Răng" đối xứng nhau thì cần ngừng vận hành, con đường mà "Thiết Bị Xoay Bánh Răng Trọng Tâm" đang chỉ đến sẽ được mở.
5. Trong trường hợp bốn "Thiết Bị Xoay Bánh Răng" đều chưa được lắp đặt, van sẽ tự động dừng vận hành.

Trạng thái mở đường liên thông các phương hướng như sau:

Hướng Kho Tiếp Tế 1Hướng Đường Hầm Mỏ Tinh ThểHướng Kho Thiết Bị Trữ Năng LượngHướng Kho Tiếp Tế 2Ngoài ra, Đường Hầm Mỏ Tinh Thể đã bố trí thiết bị khóa mới, để tránh thao tác sai lầm, tạm thời tháo bỏ Thiết Bị Trữ Năng Lượng của Trạm Cuối Nghiên Cứu.
Cấm người không phận sự đi đến khi chưa được cho phép, tất cả hậu quả gây ra do vi phạm quy định sẽ do chủ thể hành vi tự mình gánh vác.

Thông Báo

Thông Báo
Thông BáoNameThông Báo
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyThông Báo, Non-Codex Series
RarityRaritystr
"Theo quy định luật hình sự và điều khoản quốc ██ tạm thời của Fontaine, cùng với sắc lệnh đặc biệt Mermonia (số 1█2), Hội Narzissenkreuz được coi là tổ chức cực đoan phi pháp, và là đoàn thể tội phạm. Nơi này cũng sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn từ ngày hôm nay."
"Phá hoại thông █ này sẽ bị coi là hành động khiêu khích chính quyền quốc gia và sẽ bị truy tố với tội danh phỉ █ █ quyền."
"Ngày Tháng: ██████"
(...Mặt sau có đóng dấu tòa án kèm chữ ký của Alain Guillotin và Neuvillette)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton