Mảnh Bút Ký Thất Lạc I

IconNameRarityFamily
Mảnh Bút Ký Thất Lạc I
Mảnh Bút Ký Thất Lạc I1
Rarstr
Non-Codex Series, Mảnh Bút Ký Thất Lạc I
Mảnh Bút Ký Thất Lạc II
Mảnh Bút Ký Thất Lạc II1
Rarstr
Mảnh Bút Ký Thất Lạc I, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Mảnh Bút Ký Thất Lạc I

Mảnh Bút Ký Thất Lạc I
Mảnh Bút Ký Thất Lạc INameMảnh Bút Ký Thất Lạc I
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Mảnh Bút Ký Thất Lạc I
RarityRaritystr
DescriptionMảnh Bút Ký Thất Lạc I
(Một mảnh giấy rơi trong di tích, hình như là bị xé ra từ cuốn sổ tay nào đó.)
...Thứ gọi là "Azosite" được dung luyện thành từ sức mạnh nguyên tố lấy từ trong địa mạch, bản chất của nó thật ra không khác biệt gì với sức mạnh nguyên tố, tuyệt đối không thể nào phá vỡ nguyên tắc của bản thân nguyên tố...
...Vực Sâu có thể bóp méo, ô nhiễm nguyên tố của thần, do đó có thể cho rằng về mặt nguyên tắc, nó có vị trí cấp bậc cao hơn so với năng lượng nguyên tố...
...Nhưng theo tôi thấy, thì cách thức mà những người sống trong hang này lợi dụng Vực Sâu quả thực quá là nguyên thủy, do đó mà "tiến hóa" của họ cuối cùng đã đi về hướng mất kiểm soát...
...Nhưng điều này không có nghĩa là không có khả năng vận dụng nó một cách hiệu quả...

Mảnh Bút Ký Thất Lạc II

Mảnh Bút Ký Thất Lạc II
Mảnh Bút Ký Thất Lạc IINameMảnh Bút Ký Thất Lạc II
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyMảnh Bút Ký Thất Lạc I, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionMảnh Bút Ký Thất Lạc II
(Một mảnh giấy rơi trong di tích, hình như là bị xé ra từ cuốn sổ tay nào đó.)
...Khvarena có thể nghịch chuyển ảnh hưởng của sức mạnh Vực Sâu, điều này có đặc tính giống với "tinh thạch" thần bí mà trước đây chúng tôi đã nhắc đến...
...Nhưng xét về mặt khác, có lẽ là do ảnh hưởng của vật chất mà dân bản địa gọi là "Amrita", tính thông dụng của sức mạnh Khvarena vượt xa hơn tất cả những thứ tương tự mà trước đây chúng tôi từng tiếp xúc...
...Tuy rằng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu như sử dụng cách thức dung luyện "Azosite" để xử lý sức mạnh của Khvarena, rồi lại đem... do Vực Sâu chế thành để phản ứng với nó...
...Nói không chừng có thể tạo ra được nguồn năng lượng vĩnh cửu chân chính trong lý tưởng của người Khaenri'ah...
...Nếu có thể làm rõ tính chất và nguồn gốc của "Amrita", vậy thì có lẽ sẽ tìm ra được cách để biến thứ tồn tại ở phàm thế trở thành vật thuần khiết tối cao...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton