Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi

IconNameRarityFamily
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi1
Rarstr
Non-Codex Series, Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi1
Rarstr
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi, Non-Codex Series
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi1
Rarstr
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi

Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi

Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm NúiNameBản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Từ vách núi nhìn ra xa, sẽ thấy hai thác nước liền kề. Cao hơn thác nước một chút, là một gốc cây lớn mọc trên phiến đá Nham khổng lồ, nhô ra ngoài. Kho báu được giấu dưới đống đá vụn bên dưới mỏm đá.

Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi

Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm NúiNameBản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Ở cửa vào phía đông hẻm núi, nơi kho báu nằm trong tầm tay.

Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi

Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Bản Đồ Kho Báu Ở Hẻm NúiNameBản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBản Đồ Kho Báu Ở Hẻm Núi, Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionNhận được Bản Đồ Kho Báu từ chỗ Bolai, không biết chỉ hướng kho báu nào...
Từ vách núi nhìn ra xa, sẽ thấy hai thác nước liền kề. Thấp hơn thác nước một chút, dọn sạch đám đá sỏi, nơi kho báu nằm trong tầm tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton