Tin Nhắn Của Samail

IconNameRarityFamily
Tin Nhắn Của Samail
Tin Nhắn Của Samail1
Rarstr
Non-Codex Series, Tin Nhắn Của Samail
Tin Nhắn Của Samail
Tin Nhắn Của Samail1
Rarstr
Tin Nhắn Của Samail, Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

Tin Nhắn Của Samail

Tin Nhắn Của Samail
Tin Nhắn Của SamailNameTin Nhắn Của Samail
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Tin Nhắn Của Samail
RarityRaritystr
Đã có tiến triển quan trọng ở Khaj-Nisut. Không lâu nữa sẽ giải được điều kiện khai thông lối đi.
Theo ý kiến của cá nhân tôi, điểm mấu chốt e là vẫn ở nơi này, do đó vẫn phải nhờ các vị giúp sức.
Sau khi thành công, nhất định sẽ trả thù lao như đã hẹn.
Samail

Tin Nhắn Của Samail

Tin Nhắn Của Samail
Tin Nhắn Của SamailNameTin Nhắn Của Samail
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyTin Nhắn Của Samail, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Đã biết được hành tung của kẻ phản đồ từ chỗ thương nhân. Chìa khóa không chỉ có một chiếc, tạm thời không cần đoạt lấy.
Nếu bị tra hỏi, đừng nói nhiều về chuyện xảy ra mâu thuẫn với cô ta, hãy nhanh chóng rút đi.
Chuyện này một khi có tiến triển, vậy thì chúng ta sẽ có vốn để quay về đối phó với cô ta rồi.
Samail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton