Đoạn thơ (I)

IconNameRarityFamily
Đoạn thơ (I)
Đoạn thơ (I)1
Rarstr
Non-Codex Series, Đoạn thơ (I)
Đoạn thơ (II)
Đoạn thơ (II)1
Rarstr
Đoạn thơ (I), Non-Codex Series
Đoạn thơ (III)
Đoạn thơ (III)1
Rarstr
Đoạn thơ (I), Non-Codex Series
items per Page
PrevNext
Table of Content
Đoạn thơ (I)
Đoạn thơ (II)
Đoạn thơ (III)

Đoạn thơ (I)

Đoạn thơ (I)
Đoạn thơ (I)NameĐoạn thơ (I)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Đoạn thơ (I)
RarityRaritystr
DescriptionBài thơ Venti ủy thác đi tìm chỉ là một đoạn nhỏ
Các vị thần từng đi qua trái đất.
Nhà thơ và nhà du hành nhận diện được bọn họ
Rực rỡ vô cùng, xinh đẹp vô cùng
Giống như bạn

Các vị thần từng đi qua trái đất.
Các học giả và hiền nhân đã tìm hiểu về hình dạng của họ.
Ánh sáng của sao, quỹ đạo của trăng
Giống như bạn

Đoạn thơ (II)

Đoạn thơ (II)
Đoạn thơ (II)NameĐoạn thơ (II)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyĐoạn thơ (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionBài thơ Venti ủy thác đi tìm dường như vẫn còn đoạn nữa
Các vị thần biến mất vào ngày hôm đó,
Thế giới cũng mất đi ánh sáng.
Một mình cô độc, khi cầu nguyện
Không còn được nghe thấy lời thủ thỉ của chúng.

Đoạn thơ (III)

Đoạn thơ (III)
Đoạn thơ (III)NameĐoạn thơ (III)
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyĐoạn thơ (I), Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionBài thơ Venti ủy thác đi tìm cùng hai trang trước đó có thể ghép thành một bài thơ tình
Các vị thần từng đi qua trái đất.
Khi đó thế giới cũng tràn đầy niềm vui.
Các vị thần biến mất vào ngày hôm đó,
Nhưng tôi chẳng để ý chút nào.
Tôi còn có bạn.
[Bài thơ kết thúc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton