Gust Surge

Gust Surge
Gust SurgeRelated to Character
นักเดินทาง
นักเดินทาง
นักเดินทาง
นักเดินทาง
Descriptionนำทางกระแสลมและเรียกทอร์นาโด ที่จะพุ่งไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ออกมา โดยจะดึงดูดวัตถุและศัตรูเข้าไป และสร้างความเสียหายลมอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงธาตุ
หากทอร์นาโดสัมผัสเข้ากับ ธาตุน้ำ/ธาตุไฟ/ธาตุน้ำแข็ง/ธาตุไฟฟ้า ในระหว่างช่วงเวลาคงอยู่ของสกิล จะทำให้ได้รับคุณลักษณะของธาตุนั้น ๆ ไปด้วย และสร้างความเสียหายของธาตุดังกล่าวเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องของสกิลเท่านั้น

เคยศึกษาด้วยกันกับ Paimon เกี่ยวกับการกระพือปีกของผีเสื้อ
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
ความเสียหายทอร์นาโด80.8%86.86%92.92%101%107.06%113.12%121.2%129.28%137.36%145.44%153.52%161.6%171.7%181.8%191.9%
ความเสียหายธาตุเพิ่มเติม24.8%26.66%28.52%31%32.86%34.72%37.2%39.68%42.16%44.64%47.12%49.6%52.7%55.8%58.9%
ระยะเวลาต่อเนื่อง6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ6 วิ
คูลดาวน์15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ15 วิ
พลังงานธาตุ606060606060606060606060606060

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton