โจมตีปกติ: Divine Marksmanship

โจมตีปกติ: Divine Marksmanship
โจมตีปกติ: Divine MarksmanshipRelated to Character
Venti
Venti
Descriptionโจมตีปกติ
ยิงธนูโจมตีอย่างต่อเนื่องมากสุดหกครั้ง

ชาร์จโจมตี
การเล็งโจมตีแม่นยำยิ่งขึ้น และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น
เมื่อเล็งโจมตี สายลมแห่งความโปรดปรานจะถูกรวบรวมอยู่ตรงหัวของลูกศร ซึ่งลูกศรที่รวบรวมลมเต็มที่แล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายลม

โจมตีพุ่งลงจากอากาศ
ปล่อยฝนธนูจากกลางอากาศ และพุ่งลงมายังพื้นดินอย่างรวดเร็ว โดยจะสร้างความเสียหายวงกว้างเมื่อลงถึงพื้น
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
ความเสียหายขั้น 120.38% + 20.38%22.04% + 22.04%23.7% + 23.7%26.07% + 26.07%27.73% + 27.73%29.63% + 29.63%32.23% + 32.23%34.84% + 34.84%37.45% + 37.45%40.29% + 40.29%43.55% + 43.55%47.38% + 47.38%51.21% + 51.21%55.05% + 55.05%59.23% + 59.23%
ความเสียหายขั้น 244.38%47.99%51.6%56.76%60.37%64.5%70.18%75.85%81.53%87.72%94.82%103.16%111.5%119.85%128.95%
ความเสียหายขั้น 352.37%56.64%60.9%66.99%71.25%76.13%82.82%89.52%96.22%103.53%111.9%121.75%131.6%141.45%152.19%
ความเสียหายขั้น 426.06% + 26.06%28.18% + 28.18%30.3% + 30.3%33.33% + 33.33%35.45% + 35.45%37.88% + 37.88%41.21% + 41.21%44.54% + 44.54%47.87% + 47.87%51.51% + 51.51%55.68% + 55.68%60.58% + 60.58%65.48% + 65.48%70.37% + 70.37%75.72% + 75.72%
ความเสียหายขั้น 550.65%54.78%58.9%64.79%68.91%73.63%80.1%86.58%93.06%100.13%108.23%117.75%127.28%136.8%147.19%
ความเสียหายขั้น 670.95%76.73%82.5%90.75%96.53%103.13%112.2%121.28%130.35%140.25%151.59%164.93%178.27%191.61%206.17%
เล็งโจมตี43.86%47.43%51%56.1%59.67%63.75%69.36%74.97%80.58%86.7%93.71%101.96%110.21%118.45%127.45%
เล็งโจมตีและชาร์จเต็ม124%133.3%142.6%155%164.3%173.6%186%198.4%210.8%223.2%236.1%252.96%269.82%286.69%303.55%
ความเสียหายพุ่งลง56.83%61.45%66.08%72.69%77.31%82.6%89.87%97.14%104.41%112.34%120.27%128.2%136.12%144.05%151.98%
ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง113.63% / 141.93%122.88% / 153.49%132.13% / 165.04%145.35% / 181.54%154.59% / 193.1%165.17% / 206.3%179.7% / 224.45%194.23% / 242.61%208.77% / 260.76%224.62% / 280.57%240.48% / 300.37%256.34% / 320.18%272.19% / 339.98%288.05% / 359.79%303.9% / 379.59%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton