ทดสอบร่างกายผู้ใหญ่เพศชาย

ทดสอบร่างกายผู้ใหญ่เพศชาย
ทดสอบร่างกายผู้ใหญ่เพศชายNameทดสอบร่างกายผู้ใหญ่เพศชาย
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
WeaponWeapon Sword
Character Ascension Materials
Shivada Jade Sliver
Shivada Jade Fragment
Shivada Jade Chunk
Shivada Jade Gemstone
Perpetual Heart
Sakura Bloom
Old Handguard
Kageuchi Handguard
Famed Handguard

Table of Content
Stats
Skills
Skill Ascension
Related Items
Gallery
Sounds
Quotes
Stories

Stats

LvHPAtkDefCritRate%CritDMG%Bonus CritDMG%MaterialsTotal Materials
1166585.0%50.0%0%
2042612.8420.555.0%50.0%0%
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom3
Old Handguard3
Mora20000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom3
Old Handguard3
Mora20000
20+128535.6772.885.0%50.0%0%
40155943.9386.095.0%50.0%0%
Shivada Jade Fragment3
Perpetual Heart2
Sakura Bloom10
Old Handguard15
Mora40000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom13
Old Handguard18
Mora60000
Shivada Jade Fragment3
Perpetual Heart2
40+216960.15123.265.0%50.0%9.6%
50230664.28129.875.0%50.0%9.6%
Shivada Jade Fragment6
Perpetual Heart4
Sakura Bloom20
Kageuchi Handguard12
Mora60000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom33
Old Handguard18
Mora120K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart6
Kageuchi Handguard12
50+311985.91179.445.0%50.0%19.2%
60325690.04186.055.0%50.0%19.2%
Shivada Jade Chunk3
Perpetual Heart8
Sakura Bloom30
Kageuchi Handguard18
Mora80000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom63
Old Handguard18
Mora200K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart14
Kageuchi Handguard30
Shivada Jade Chunk3
60+3866106.26223.235.0%50.0%19.2%
704003110.38229.835.0%50.0%19.2%
Shivada Jade Chunk6
Perpetual Heart12
Sakura Bloom45
Famed Handguard12
Mora100K
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom108
Old Handguard18
Mora300K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart26
Kageuchi Handguard30
Shivada Jade Chunk9
Famed Handguard12
70+4612126.6267.015.0%50.0%28.8%
804750130.73273.625.0%50.0%28.8%
Shivada Jade Gemstone6
Perpetual Heart20
Sakura Bloom60
Famed Handguard24
Mora120K
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom168
Old Handguard18
Mora420K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart46
Kageuchi Handguard30
Shivada Jade Chunk9
Famed Handguard36
Shivada Jade Gemstone6
80+5359146.95310.85.0%50.0%38.4%
905497151.08317.415.0%50.0%38.4%

Skills

Skill Ascension

Sounds

Quotes

Audio Language:
TitleVoiceOver

Stories

TitleText

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton