ความยอดเยี่ยมของ Kasen ทั้งห้า: Sumizome

ความยอดเยี่ยมของ Kasen ทั้งห้า: Sumizome
ความยอดเยี่ยมของ Kasen ทั้งห้า: SumizomeNameความยอดเยี่ยมของ Kasen ทั้งห้า: Sumizome
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
Familyความยอดเยี่ยมของ Kasen ทั้งห้า: Suikou, Non-Codex Series
RarityRaritystr
Descriptionกระดาษแผ่นหนึ่งที่ Ayaka พบบนแผงขายดอกไม้ในเทศกาล Irodori แต่มีเพียงประโยคเดียวที่เขียนอยู่บนกระดาษแผ่นนี้

Item Story

ความยอดเยี่ยมของ Kasen ทั้งห้า: Sumizome


ธารน้ำใสไหลสะอาดชะล้างบทกวีที่จมดิ่ง นำซึ่งความจริงออกมาสู่พื้นผิวน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton