โจมตีปกติ: Kamisato Art – Kabuki

โจมตีปกติ: Kamisato Art - Kabuki
โจมตีปกติ: Kamisato Art - KabukiRelated to Character
Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka
Descriptionโจมตีปกติ
ใช้ดาบโจมตีต่อเนื่องมากสุดห้าครั้ง

ชาร์จโจมตี
ใช้พลังกายส่วนหนึ่งเพื่อปลดปล่อยคลื่นดาบผ่าอากาศออกมาโจมตีต่อเนื่อง

โจมตีพุ่งลงจากอากาศ
กระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดินเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตี โดยจะสร้างความเสียหายวงกว้างเมื่อลงถึงพื้น
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
ความเสียหายขั้น 145.73%49.45%53.17%58.49%62.21%66.46%72.31%78.16%84.01%90.39%96.77%103.15%109.53%115.91%122.29%
ความเสียหายขั้น 248.68%52.65%56.61%62.27%66.23%70.76%76.99%83.22%89.44%96.24%103.03%109.82%116.62%123.41%130.2%
ความเสียหายขั้น 362.62%67.72%72.82%80.1%85.19%91.02%99.03%107.04%115.05%123.79%132.53%141.26%150%158.74%167.48%
ความเสียหายขั้น 422.65%x324.49%x326.33%x328.97%x330.81%x332.92%x335.81%x338.71%x341.61%x344.77%x347.93%x351.09%x354.25%x357.41%x360.57%x3
ความเสียหายขั้น 578.18%84.55%90.91%100%106.36%113.64%123.64%133.64%143.64%154.55%165.45%176.36%187.27%198.18%209.09%
ความเสียหายชาร์จโจมตี55.13%x359.61%x364.1%x370.51%x375%x380.13%x387.18%x394.23%x3101.28%x3108.97%x3116.66%x3124.35%x3132.05%x3139.74%x3147.43%x3
ชาร์จโจมตีใช้พลังกาย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย20 หน่วย
ความเสียหายพุ่งลง63.93%69.14%74.34%81.77%86.98%92.93%101.1%109.28%117.46%126.38%135.3%144.22%153.14%162.06%170.98%
ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง127.84% / 159.68%138.24% / 172.67%148.65% / 185.67%163.51% / 204.24%173.92% / 217.23%185.81% / 232.09%202.16% / 252.51%218.51% / 272.93%234.86% / 293.36%252.7% / 315.64%270.54% / 337.92%288.38% / 360.2%306.22% / 382.48%324.05% / 404.76%341.89% / 427.04%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton