โจมตีปกติ: Whisper of Water

โจมตีปกติ: Whisper of Water
โจมตีปกติ: Whisper of WaterRelated to Character
Barbara
Barbara
Descriptionโจมตีปกติ
ปล่อยการโจมตีน้ำต่อเนื่องมากสุด 4 ครั้ง เพื่อสร้างความเสียหายน้ำ

ชาร์จโจมตี
ใช้พลังกายบางส่วน โดยหลังจากร่ายเสร็จจะสร้าง ความเสียหายน้ำเป็นวงกว้าง

โจมตีพุ่งลงจากอากาศ
รวบรวมพลังแห่งธาตุน้ำ กระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดิน เพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตี โดยจะสร้างความเสียหายน้ำวงกว้าง เมื่อลงถึงพื้น
Lv1Lv2Lv3Lv4Lv5Lv6Lv7Lv8Lv9Lv10Lv11Lv12Lv13Lv14Lv15
ความเสียหายขั้น 137.84%40.68%43.52%47.3%50.14%52.98%56.76%60.54%64.33%68.11%72.05%77.19%82.34%87.49%92.63%
ความเสียหายขั้น 235.52%38.18%40.85%44.4%47.06%49.73%53.28%56.83%60.38%63.94%67.63%72.46%77.29%82.12%86.95%
ความเสียหายขั้น 341.04%44.12%47.2%51.3%54.38%57.46%61.56%65.66%69.77%73.87%78.14%83.72%89.3%94.88%100.47%
ความเสียหายขั้น 455.2%59.34%63.48%69%73.14%77.28%82.8%88.32%93.84%99.36%105.1%112.61%120.12%127.62%135.13%
ความเสียหายชาร์จโจมตี166.24%178.71%191.18%207.8%220.27%232.74%249.36%265.98%282.61%299.23%316.52%339.13%361.74%384.35%406.96%
ชาร์จโจมตีใช้พลังกาย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย50 หน่วย
ความเสียหายพุ่งลง56.83%61.45%66.08%72.69%77.31%82.6%89.87%97.14%104.41%112.34%120.27%128.2%136.12%144.05%151.98%
ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง113.63% / 141.93%122.88% / 153.49%132.13% / 165.04%145.35% / 181.54%154.59% / 193.1%165.17% / 206.3%179.7% / 224.45%194.23% / 242.61%208.77% / 260.76%224.62% / 280.57%240.48% / 300.37%256.34% / 320.18%272.19% / 339.98%288.05% / 359.79%303.9% / 379.59%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton