การโจมตีปกติใหม่ของตัวนำชาย

การโจมตีปกติใหม่ของตัวนำชาย
การโจมตีปกติใหม่ของตัวนำชายNameการโจมตีปกติใหม่ของตัวนำชาย
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
WeaponWeapon Sword
Character Ascension Materials
Shivada Jade Sliver
Shivada Jade Fragment
Shivada Jade Chunk
Shivada Jade Gemstone
Perpetual Heart
Sakura Bloom
Old Handguard
Kageuchi Handguard
Famed Handguard
Skill Ascension Materials
Teachings of Freedom
Guide to Resistance
Philosophies of Ballad
Dvalin's Sigh
Crown of Insight

Table of Content
Stats
Skills
Skill Ascension
Related Items
Gallery
Sounds
Quotes
Stories

Stats

LvHPAtkDefCritRate%CritDMG%Bonus CritDMG%MaterialsTotal Materials
144217.6415.985.0%50.0%0%
20113545.341.045.0%50.0%0%
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom3
Old Handguard3
Mora20000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom3
Old Handguard3
Mora20000
20+199468.1393.375.0%50.0%0%
40272397.25119.745.0%50.0%0%
Shivada Jade Fragment3
Perpetual Heart2
Sakura Bloom10
Old Handguard15
Mora40000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom13
Old Handguard18
Mora60000
Shivada Jade Fragment3
Perpetual Heart2
40+3333113.47156.925.0%50.0%9.6%
503698128.04170.125.0%50.0%9.6%
Shivada Jade Fragment6
Perpetual Heart4
Sakura Bloom20
Kageuchi Handguard12
Mora60000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom33
Old Handguard18
Mora120K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart6
Kageuchi Handguard12
50+4511149.66219.695.0%50.0%19.2%
604876164.23232.895.0%50.0%19.2%
Shivada Jade Chunk3
Perpetual Heart8
Sakura Bloom30
Kageuchi Handguard18
Mora80000
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom63
Old Handguard18
Mora200K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart14
Kageuchi Handguard30
Shivada Jade Chunk3
60+5486180.45270.065.0%50.0%19.2%
705851195.0283.245.0%50.0%19.2%
Shivada Jade Chunk6
Perpetual Heart12
Sakura Bloom45
Famed Handguard12
Mora100K
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom108
Old Handguard18
Mora300K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart26
Kageuchi Handguard30
Shivada Jade Chunk9
Famed Handguard12
70+6460211.22320.425.0%50.0%28.8%
806826225.78333.625.0%50.0%28.8%
Shivada Jade Gemstone6
Perpetual Heart20
Sakura Bloom60
Famed Handguard24
Mora120K
Shivada Jade Sliver1
Sakura Bloom168
Old Handguard18
Mora420K
Shivada Jade Fragment9
Perpetual Heart46
Kageuchi Handguard30
Shivada Jade Chunk9
Famed Handguard36
Shivada Jade Gemstone6
80+7435242.0370.85.0%50.0%38.4%
907800256.57383.995.0%50.0%38.4%

Skills

Skill Ascension

Sounds

TitleENCNJPKR
Party Switch
Opening Chest
Normal Attack
Medium Attack
Heavy Attack
Taking Damage (Low)
Taking Damage (High)
Battle Skill #1
Battle Skill #2
Battle Skill #3
Battle Skill #4
Battle Skill #3 (Thunder)
Skill #3 in Dendro form
loc_combat_sound_1000405
Sprinting Starts
Jumping
Climbing
Open World Gliding (Start)
Fainting
Idle Performance
Fishing Tips

Quotes

Audio Language:
TitleVoiceOver

Stories

TitleText

2 responses to “การโจมตีปกติใหม่ของตัวนำชาย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton