รองหัวหน้าโอนิแห่ง Arataki

รองหัวหน้าโอนิแห่ง Arataki
รองหัวหน้าโอนิแห่ง AratakiNameรองหัวหน้าโอนิแห่ง Arataki
FamilyCostume
RarityRaritystr
Descriptionคอสตูมของ Kuki Shinobu หน้ากากโอนิอันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่น่าเกรงขามของ "ผู้ช่วยโอนิ" แห่งแก๊ง Arataki คนนั้น

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Kuki Shinobu
Kuki Shinobu4
RarstrRarstrRarstrRarstr
swordelectro
Vajrada Amethyst Chunk
Runic Fang
Spectral Heart
Naku Weed
Philosophies of Elegance
Tears of the Calamitous God
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton