กระดาษโน้ตที่มีคำปริศนาเขียนอยู่

กระดาษโน้ตที่มีคำปริศนาเขียนอยู่
กระดาษโน้ตที่มีคำปริศนาเขียนอยู่Nameกระดาษโน้ตที่มีคำปริศนาเขียนอยู่
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Description"บุษบาเหนือสระ รวมหยาดน้ำเกาะดั่งมุก"
ปริศนาอันที่สามที่ได้จากหีบสมบัติ
บางที... นี่อาจจะเป็นคำบรรยายถึงพืชบนน้ำบางชนิดก็เป็นได้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton