เฟืองขนาดกลาง

เฟืองขนาดกลาง
เฟืองขนาดกลางNameเฟืองขนาดกลาง
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionเฟืองขนาดกลาง โดยทั่วไปพวกเรามักเรียกว่า "พลังหลัก"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton