หญ้า Yajna

หญ้า Yajna
หญ้า YajnaNameหญ้า Yajna
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Description"หญ้า Yajna" คือหนึ่งในวัตถุดิบของยาวิเศษ "Arahaoma" กล่าวกันว่าคำว่า "Yajna" นั้น มีความหมายว่า "ฝันเป็นจริงที่เรียกว่าความตาย"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton