ใบสั่งซื้อของ Kokomi

ใบสั่งซื้อของ Kokomi
ใบสั่งซื้อของ KokomiNameใบสั่งซื้อของ Kokomi
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionรายการสั่งซื้อหนังสือที่จัดเรียงโดย Kokomi ด้านบนระบุประเภท, ราคาต่อหน่วยและปริมาณของหนังสือทุกเล่มที่จะซื้อไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรที่สวยงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton