“นักเดินทาง ล่าข้ามศตวรรษ”

Name"นักเดินทาง ล่าข้ามศตวรรษ"
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Description"ไลท์โนเวลที่เน้นเรื่องราวชีวิตในรั้วโรงเรียน ซึ่งได้เล่าถึงเรื่องราวของเหล่าตัวแสบต่าง ๆ ในโรงเรียน น่าอ่านมากทีเดียว" — คุณ Hina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton