กล่องตะปู

กล่องตะปู
กล่องตะปูNameกล่องตะปู
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionกล่องตะปูที่ได้มาจากค่ายกองโจรล่าสมบัติ สามารถนำมาซ่อมแซมสิ่งของได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton