กุญแจห้องลับ

กุญแจห้องลับ
กุญแจห้องลับNameกุญแจห้องลับ
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionกุญแจที่ใช้เปิดห้องลับบางแห่งใน The Narrows อาจจะเป็นจุดซ่อนตัวอีกแห่งที่พวก Adonis ทิ้งไว้ก็เป็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton