ของสักการะ The Narrows

ของสักการะ The Narrows
ของสักการะ The NarrowsNameของสักการะ The Narrows
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionของสักการะ The Narrows ที่มีส่วนหนึ่งของวิญญาณ "Aberaku" หลงเหลืออยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton