โน้ตที่เขียนโดย Xiangling

โน้ตที่เขียนโดย Xiangling
โน้ตที่เขียนโดย XianglingNameโน้ตที่เขียนโดย Xiangling
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionโน้ตที่เขียนโดย Xiangling มีการจดบันทึกเกี่ยวกับ... "ความคิดสุดลึกล้ำ" ในการทำอาหารของเธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton