โคม Xiao สลักตัวอักษร

โคม Xiao สลักตัวอักษร
โคม Xiao สลักตัวอักษรNameโคม Xiao สลักตัวอักษร
Type (Ingame)ไอเทมเควสต์
RarityRaritystr
Descriptionเมื่อมองแวบแรกสิ่งนี้ดูไม่แตกต่างจากโคม Xiao ทั่วไป แต่ถ้าดูใกล้ ๆ แล้วจะเห็นตัวอักษรบนตัวโคม ลายมือมีความชัดเจนและสวยงามนี้ เป็นฝีมือของคุณ Bohuan นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton